Müslüman Kalpler burada atıyor...

Tüm dünyaya yayılıyoruz... Dünyanın her yerinde sizin yüreğinizden biri sizinle aynı duygularla sitemizi kullanıyor ve Müslüman Kalbini arıyor. Şimdi Sizde Profilinizi Oluşturun!

İslami

İslami kavramı ne demektir, nereden geliyor?

İslami kelimesi İslam kelimesinden türemiştir. Sondan eklemeli bir dil olan Türkçe ’de isimden sıfat yapan eklerden birini alan İslam kelimesi İslami olarak sıfat olmuştur. Aynı zamanda “İslami bir şekilde” söylenirse zarf olarak da cümlede işlev görebilir.

Anlamına gelecek olursak; ilahi dinler içerisinde son din olan İslam dinidir. İslami kelimesi de anlamını buradan almaktadır. Yani İslami sözcüğü İslam dinine uygun olan, İslam diniyle ilgili olan anlamlarına gelmektedir. İslami demek İslam dinine uygun, İslam dinine aykırı olmayan ve İslam dininde kabul görülen anlamlarına da gelebilir.

İslami kelimesinin isimlere yüklediği anlamlar

Günümüzde dünyadaki nüfusun yüzde 25’ini İslam dinine inanan Müslümanlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla İslami kavramının önemi ziyadesiyle büyüktür. Bir olgunun, bir olayın, bir hareketin, bir ismin, bir eylemin kısacası aklınıza gelebilecek her şeyin önüne İslami kavramını getirmek o olayı, eylemi İslam dinine dolayısıyla Müslümanlara uygun hale getirir, İslam ve Müslümanlarla o şeyi doğrudan ilişkilendirir.

İslami olan her şey İslam’a uygun olmak zorundadır. İslami sıfatını alsa dahi İslami kural ve yasaklara ters düştüğü sürece İslami olmaktan kesinlikle çıkar. Dolayısıyla İslami demek İslam’ı aslında temsil etmek veyahut İslam dinini söylemine referans göstermektir. İslam doğruluğu, insanlığı, sağlamlığı ve makuliyeti olmayan bir şeye referans olmayı reddeder. Bu nedenle hiç kimsenin İslami kelimesini gelişi güzel bir şekilde sınırsız kullanabilme lüksü olamaz.

Günümüzde İslami olan kavramlar

Günümüzde popüler bir kelime olan İslami kelimesi pek çok önemli kavramın pek çok önemli ismin, eylemin vb. şeylerin önüne gelmektedir. Önceki paragraflarda bahis ettiğim üzere: İslami kelimesini kullanmak İslam’ı referans almak demektir. Dolayısıyla günümüzde bu sıfatı kullanarak İslamileştirilen tüm eylemler, İslam dinini referans almak zorundadır. Aslında bir Müslüman’ın hayatındaki tüm eylemler için İslam dinini referans almalıdır. Örneğin; ticaret yaparken doğru ve hakkaniyetli bir ticaret yapmalı, İslami ticaret yapmalıdır. Çevresine davranırken, özellikle insan ilişkilerinde Müslümanca ve İslami olmalıdır.

İslam ve evlilik; İslami evlilik

İslami İnsan hayatının en önemli eylemlerinden ve olaylarından olan evlilik konusunda yine İslam’ı referans almalıdır bir Müslüman. Yani sürdürdüğü ve sürdüreceği evlilik, İslami evlilik olmak zorundadır. İslami evlilik yapmayan bir Müslüman Allah katında sorumlu olacaktır. İslami evlilik güzelliktir, huzurdur, mutluluktur, aşktır, helaldir erkeğe, kadına. İslami kelimesini önüne sıfat olarak alan evlilik ilahi ve son din olan İslam’ı doğrudan referans almaktadır. İslam kural ve yasaklarına uyarak, vahye, sünnete uygun bir İslami evlilik yapmak ve dünya hayatı boyunca bunu korumaktır Müslüman’ın vazifesi. Zaten insan hayatının en önemli dönüm noktası olan evlilik, İslami kavramıyla birlikte çok daha fazla öneme sahip olarak hayati seviyeye gelir Müslüman için. İslami evlilik ile dünya ve ahiret hayatını kurtarabilir bir kişi. Mutluluğu, huzuru, aşkı doyasıya hakkıyla, helaliyle yaşayabilir. Evlilik ile beraber gelen aile olmak kavramına da vesile olur İslami evlilik. Dolayısıyla sizden sonra dünyaya neslinizi bırakarak, onların da İslami bir hayatı seçmelerine, İslami evlilik yapmalarına vesile olacaksınız. İslami evlilik hayattır, huzurdur, mutluluktur. İslami evlilik aşktır, helaldir kadın ve erkeğe.

Özetle İslami kavramının önemi hayli büyüktür. Özellikle Müslüman bireyler için hayati derece önemli olan İslami kelimesi Müslüman bir hayatın tüm eylemlerine sıfat olan ve doğrudan İslam’ı referans alan bir kavramdır.


  • Popüler Kelimeler

  • Evlilik

  • Arkadaşlık

  • Bölgesel


SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up