Üyelik Sözleşmesi
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Değerli ziyaretçimiz, üye olmadan önce lütfen Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını dikkatle okuyun. Tamamını okuduktan sonra, sözleşmeyi kabul etme ve onaylama işlemi için "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyin. Bu işaretleme, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddeleri okuduğunuzu beyan ettiğiniz ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NDE YER ALAN TÜM MADDELERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. muslumankalpler.com üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz.
1. Taraflar
İşbu sözleşme, sitelerin sahibi ve işletmecisi olan muslumankalpler.com ile Siteye üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda siteye üye olurken üye tarafından onaylanması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
Site: www.muslumankalpler.com adresinde yayın yapan internet sitesini.
Üye: www. muslumankalpler.com adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve ‘’ Ileri veya Kaydet ve Devam et veya Kaydet ve Çık veya Gönder veya Devam vb.” butonuna basarak/tıklayarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.
Üye profili: www.muslumankalpler.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle kendini ve aradığı kişiye yönelik anlatımlı başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel tanıtım sayfası.
Gold üye: muslumankalpler.com adresindeki Standart üyeliğini süre bazında ücret ödeyerek Gold üyeliğe yükseltmiş ve Gold üye haklarına sahip olmuş üye.
3. Sözleşmenin Konusu
İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.muslumankalpler.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.muslumankalpler.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Hak ve Yükümlülükler
4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b. Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c. Üye, www.muslumankalpler.com un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.muslumankalpler.com dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
d. Üyelerin, site aracılığıyla www.muslumankalpler.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan www.muslumankalpler.com un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
e. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. www.muslumankalpler.com, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
f. Üye tarafından oluşturulan üye profili, www.muslumankalpler.com tarafından onaylandıktan sonra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; www.muslumankalpler.com'un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
g. Üyeler, www.muslumankalpler.com'un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.muslumankalpler.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
h. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. ,hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple www.muslumankalpler.com un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
i. Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı www.muslumankalpler.com'un belirlediği ve site ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye siteye www.muslumankalpler.com'un belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
j. Her üye, www.muslumankalpler.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.muslumankalpler.com' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.muslumankalpler.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir
k. Üye, sitelerin profil ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir. İptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtlar (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitenin veritabanında tutulabilir. Bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir.
l. Üye, siteler aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir ,hem standart üyeliği hemde gold üyeliği tamamen iptal edilebilir.
4.2. www.muslumankalpler.com un Hak ve Yükümlülükleri?
a. www.muslumankalpler.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. .muslumankalpler.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, www.muslumankalpler.com un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.muslumankalpler.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat www.muslumankalpler.com tarafından yapabilir. www.muslumankalpler.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
b. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.muslumankalpler.com herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c. www.muslumankalpler.com, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, site reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini muslumankalpler.com@gmail.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.
e. www.muslumankalpler.com, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve www.muslumankalpler.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.muslumankalpler.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
f. Teknik sorunlardan ötürü"Sitenin"in yayınında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "www.muslumankalpler.com" sorumlu tutulamaz.
g. "Site"de yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "www.muslumankalpler.com"in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Sitede"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.
5. Gold üyelik
a. www.muslumankalpler.com, sitede standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan gold üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Gold üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "www.muslumankalpler.com" sorumlu değildir.
b. Gold Üyeler işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülüklere uymayarak mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen Gold üyelere ücret iadesi yapılmaz. Gold Üyenin standart arayüz olan "profil ayarları" bölümünden üyeliğini iptal etmesi halinde normal üyelik gibi Gold Üyelik de sona erir.
c. "www.muslumankalpler.com", kredi kartı ile satın alınan Gold üyelikleri, üyelik süresi sona erdiğinde, aynı kredi kartından tahsilat yaparak aynı Gold üyelik süresi kadar otomatik yeniler. Otomatik yenileme'nin yapılacağı Gold üyeliğin son aşamasında, ödeme yapıldıktan sonra gelen sayfada üyeye bildirilir. Ayrıca bu bilgilendirme, üyelik kaydı sırasında "Üye"nin verdiği e-posta adresine gönderilen e-posta ile de yapılır. "Üye" otomatik yenilemeyi istediği zaman "Üyelik ayarları" sayfasında devreden çıkarılabilir. Gold üyelik otomatik olarak yenilendikten sonraki ilk 3 gün içinde "Üye" itiraz ettiği takdirde kredi kartından tahsil edilen ücret aynı kredi kartına iade edilir.
d. "www.muslumankalpler.com" Gold üyeliğin otomatik yenilenmesi için üyenin verdiği kredi kartı bilgilerini veritabanına kaydeder. Bu veriler gelişmiş şifreleme yöntemleri kullanılarak korunur.
e. "www.muslumankalpler.com" Gold üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser. Üye istediği takdirde muslumankalpler.com@gmail.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.
6. Diğer Hükümler
6.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (muslumankalpler.com un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) muslumankalpler.com a aittir ve/veya muslumankalpler.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve muslumankalpler.com 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının muslumankalpler.com un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı muslumankalpler.com 'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler muslumankalpler.com 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b. muslumankalpler.com 'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve muslumankalpler.com 'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, muslumankalpler.com 'un ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
6.2. Sözleşme Değişiklikleri
muslumankalpler.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. Mucbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, muslumankalpler.com 'un işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, muslumankalpler.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için muslumankalpler.com 'un 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve muslumankalpler.com 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Türkiye İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. muslumankalpler.com , üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle muslumankalpler.com 'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
muslumankalpler.com a ait özel kurallar.
1. Kullanıcı suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.
2. Kullanıcı bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.
3.Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez. Diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla üyelere yönelik e-posta zincirleri kurulamaz; junk e-posta gönderilemez. Üyeleri bu tip reklam faaliyetleri ya da ısrardan korumak için tedbir amacıyla www.muslumankalpler.com , bir üyenin diğer üyelere göndereceği mesajları kısıtlama hakkını saklı tutmaktadır.
4. www.muslumankalpler.com üyelerinden gelen evlilik ve mutluluk hikayelerini ve bu hikayelere ilişkin fotoğrafları, İnternet ortamında ve yazılı tanıtım malzemelerinde kullanabilir.
5. Profillerde Türkçe dışında bir dil kullanılamaz.
6. Profillerde herhangi bir siyasi görüşün propagandasını yapılamaz.
7. Profillerde herhangi bir şekilde reklam yapılamaz.
8. www.muslumankalpler.com 'a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. www.muslumankalpler.com verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan www.muslumankalpler.com sorumlu değildir.
9. Gold üyelik haklarından veya www.muslumankalpler.com şart ve çalışma şeklinden, www.muslumankalpler.com sisteminden memnun kalmaması durumunda ödeme iadesi yapmaz.
10. www.muslumankalpler.com bir evlilik sitesi olduğu için üyelerinin evli olmaması gerekmektedir. Evli olduğu anlaşılan üyelerin üyelikleri iptal edilir. Bu tip durumlardan doğabilecek zararlardan www.muslumankalpler.com sorumlu tutulamaz.
11.. www.muslumankalpler.com bir evlilik sitesi olduğu için üyelerinin tek niyeti evlilik olmalıdır. Niyetlerinin evlilik olmadığı anlaşılan üyelerin üyelikleri iptal edilir. www.muslumankalpler.com delil ispat etmekle yükümlü değildir.
12. www.muslumankalpler.com üyelerinin şikayette bulunuduğu üyelikler değerlendirme sonucu şikayet edilen üyelikler iptal edilebilir. www.muslumankalpler.com şikayet eden üyeleri gizli tutmak nedeni ile ispatta bulunmak zorunda değildir. www.muslumankalpler.com kapatılan ve iptal edilen üyelik ile ilgili sorumlu tutulamaz.
13. www.muslumankalpler.com aracılığı tanışan ve niyetleri evlilik olan üyelerin karşılarındaki kişileri birebir tanımakla yükümlüdür. Bu kişilerle yaşayacakları ilişkiler ve evliliklerde yaşanacak sorunlardan www.muslumankalpler.com sorumlu tutulamaz.
14. www.muslumankalpler.com editörleri üyelikleri her ne kadar denetlese de, üyeler arasında yaşanabilecek olası dolandırıcıklık olaylarında yaşanan ikili sorunlardan www.muslumankalpler.com sorunlu tutulamaz.
15. www.muslumankalpler.com bir arkadaşlık/flört/vs tarzı bir site değil sadece ve sadece evlilik niyeti taşıyan üyeleri içinde barındıran bir sitedir.

Üyelik formunda yer alan "üyelik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum" kutusunun işaretlenmesi yukarıdaki koşulların kabul edilmiş olması anlamına gelmektedir.

www.muslumankalpler.com