Gizlilik Politikası
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GİZLİLİK POLİTİKASI
Aşağıdaki "Gizlilik Sözleşmesi", muslumankalpler.com'a, kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Muslumankalpler.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Üyelik Sözleşmesi"nde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. iş bu sözleşme muslumankalpler.com'a üye olmak isteyen kullanıcılarının uymayı kabul ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir.
Muslumankalpler.com alan adlı web sitesi, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitelerinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Muslumankalpler.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Üyelerin, muslumankalpler.com üzerinde oluşturacakları Üye Profili sayfası gereği çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle, kendileri ile ilgili bazı tanıtıcı kişisel bilgi ve görsel içerikleri muslumankalpler.com'a vermeleri gerekmektedir.Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. muslumankalpler.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, muslumankalpler.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, muslumankalpler.com üyeleri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.
muslumankalpler.com, Web Siteleri dahilinde başka sitelere link verebilir. muslumankalpler.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
muslumankalpler.com , işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır.
Bu durumlar;
a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
b. muslumankalpler.com 'un üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; ve
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.
muslumankalpler.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. muslumankalpler.com un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, muslumankalpler.com un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
muslumankalpler.com, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesini kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar, dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
muslumankalpler.com tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, muslumankalpler.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.muslumankalpler.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. muslumankalpler.com 'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.
-İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar muslumankalpler.com sorumluluğunda değildir.
-Müslüman Kalpler üyeliği kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez.
-Müslüman Kalpler üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Müslüman Kalpler üyeleri ve kullanıcıları, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsin kendisine aittir. Bunlardan doğan hukuki sorumluluk Muslumankalpler.com sorumluluğunda değildir.
-Müslüman Kalpler'e üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. Üye olan herkes 18 yaşından büyük olduğunu kabul eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tesbit edilen kullanıcıların üyeliği gold üye olsalar dahi iptal edilir ve ücret iadesi yapılmaz.
-Müslüman Kalpler üyesi, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan Muslumankalpler.com sorumlu değildir.
-Müslüman Kalplerde üyeler tarafından oluşturulan profiller kullanıcılara açık İnternet sayfalarıdır. Bu profillerde üyelerin adres, kimlik ve iletişim bilgilerini açıklamaları yasaktır.Bu yasağa uymayan Müslüman Kalpler üyelerine gelebilecek zararlardan Muslumankalpler.com hukuken sorumlu değildir.
-Üyeler, Müslüman Kalplerde herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz.
-Müslüman Kalpler üyeleri, kişisel bilgiler dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını Müslüman Kalpler'e vermiş kabul edilir.
-Müslüman Kalpler, değişik sebeplerden dolayı link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
-Müslüman Kalpler bedeli ödenmemiş normal üyeliklerde hizmeti sınırlandırabilir veyahut verdiği bu hizmeti durdurabilir.
Site teknik arızalardan, site bakımı gibi durumlarda Müslüman Kalpler hizmetini geçici olarak durdurabilir ve meydana gelecek herhangi bir veri kaybından Muslumankalpler.com sorumlu değildir.
-Müslüman Kalpler'e üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması gerekir. Verilen bu e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Muslumankalpler.com sorumlu değildir.
-Müslüman Kalplerde Normal Üyelik ve Gold Üyelik olmak üzere iki üyelik vardır. Müslüman Kalpler Bu üyelik çeşitlerini değiştirme, silme veya düzenleme gibi haklara sahiptir.
-Paralı üyeliklerde ödeme yapılan miktarı iade etmek Muslumankalpler.com'un inisiyatifindedir. Ödeme yapan şahıs ödeme yaptığı hizmetin karşılığını alır. Ödeme yapılan miktarın iadesi istendiği durumlarda Muslumankalpler.com geçerli bir sebep görmek ister inisiyatifini bu doğrultuda kullanır.
-Paralı üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyelikten atılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.
-Müslüman Kalpler üyesi, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Çıkış" işlemi yapmakla sorumludur. Bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan Müslüman Kalpler sorumlu değildir.
-Muslumankalpler.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir ve yapılan tüm değişiklikleri Muslumankalpler.com'a üye olan herkes kabul etmiş sayılır.
www.muslumankalpler.com