Aşk ve Evlilik

İslami Evlilik Üzerine…

İslami Evlilik Üzerine…

İslam’a göre evlilik, aralarında evlenmeyi engelleyen herhangi bir durum bulunmayan bir erkekle bir kadının İslami şartlara uygun olarak yapacakları birlikteliğin adıdır.

İslami Evlilik ifadesine uygun evliliğin amacı, İslami kuralların bağlayıcılığına uygun düşen bir evliliktir.

İslami evlilik, nasıl olmalıdır:

islami-evlilikNikâh öncesinde sağlıklı evliliğin, İslami evlilik oluşması için dikkat edilmesi gereken konuların başında hiç şüphesiz Küfüv (denklik) meselesi gelir. Ne yazık ki günümüzde bizim bu ifadeden anladığımız fiziki etkenlerden öte pek gidememiştir. Bir erkeğin ve bir kadının eş seçimindeki denkliği, örneğin sadece bir göz rengi meselesi değildir… Boydaki orantı değildir… Müslüman kadına, Müslüman olmayan erkek serveti, mevkisi, soyu, boyu ne olursa olsun denk olamaz. Bunların evlenmeleri caiz değildir. Temelinde sağlıklı bir adımın atımında Küfüv (denklik) ‘deki anlaşılması gerekenin erkeğin ve kadının İslam’a hizmet etmeleri yanında dünyevi bir takım donanımların meslek, bilgi, örf-âdet bireylerin bilgi-kültür seviyelerine, aldıkları eğitime vs. göre değişik olması olağandır. Ancak temelde bir İslami Evlilik ana düşüncesi arka plana atılmamalıdır. Zira Efendimiz (S.A.V.) eş seçiminde soy, boy, güzellik ve zenginlikten önce dindarlık ve ahlâkın aranmasını belirttiğini hatırlayabiliriz.

İslami evlilikte sağlıklı bir evliliğin oluşabilmesi için nikâhtan önce iki insanın belli şartlara ve sınırlara riayet ederek görüşmesi, konuşması, tanışması caizdir. Hatta elzemdir.

Eğer bir erkekle bir kadın, evlenmek amacıyla ile görüşmek ve tanışmak istiyorlarsa, dinimiz bu konuda sınırları biraz daha gevşetmektedir. Bireylere bakma konusunda ruhsat sunmaktadır. İşte bu, nikâhtan önce bireylerin birbirini görmesi ve tanımasının ehemmiyetini göstermektedir.
İslami Evlilikle hayatını birleştiren bireyler yaptıkları akdin Allah’ın emri, Hz. Peygamber (S.A.V.)’in sünneti olduğu bilinci içinde olup, aynı zamanda evliliklerinin bir nevi ibadet olduğunun mutlak farkındadırlar. Bu değerli birliğin aynı zamanda yükümlülüklerinin de farkındadırlar.

Müslüman kalpler olarak inancımızın ve kalbimizin sesiyle İslami bir evlilik için biz sizleri bir araya getiriyoruz.

Buyurun mekânımız sizin… Çaylar kahveler sizden…

Hayırlı kısmetler…