Aşk ve Evlilik

İslami evliliğin olmaması

BOŞANMALARA TEK SEBEP İSLAMİ EVLİLİĞİN OLMAYIŞI!

Son 11 yılda 1 milyon 935 bin 819 çiftin boşanmak üzere mahkemeye gittiğini biliyor muydunuz?

Aile mahkemelerine 2002’de 153 bin 409, 2003’te 185 bin 414, 2004’te 156 bin 450, 2005’te 156 bin 577, 2006’da 155 bin 182, 2007’de 166 bin 271, 2008’de 175 bin 173, 2009’da 194 bin 959, 2010’da 201 bin 53, 2011’de 200 bin 767 ve 2012’de 190 bin 564 sayılarda olmak üzere boşanma davası açıldı.

Family Portrait

Aile içi şiddet ve boşanmaları tetikleyici nedenler arasında alkol ve uyuşturucu kullanımının yanı sıra televizyon dizilerinin de yer aldığı muhakkak. Hatta bir takım dizilerde insanlarımızda özentiye yol açan, tarihi bazı gerçekleri saptıran, insanımıza en akla gelmeyecek mahrem konuları dahi işleyip sunan dizilerin olumsuz neticelerini görmemek mümkün değil. Çarpık ilişkileri ve yaşama şekillerini konu alan bu dizilerin biz Müslümanların da zihinlerini çalabildiğini ve toplum üzerinde ne denli erozyon etkisi yaptığını görmemek mümkün değil…

Unutmayın! Bir takım saptırılmış tarih konulu diziler önce tarihi belleğimizi siler ya da yozlaştırır. Sonrada kavram boşaltımı ile çarpık ilişkileri ve yaşama şekillerini konu alan dizilerle beynimizi yıkarlar. Lükse, tüketime, daha çok ama daha çok almaya özendirmek suretiyle insanların birbirini aldatmaları, birbirlerine olduğundan farklı görünmelerinin bir hastalık halini aldığını görmemek mümkün değil. Lüks hayat yaşama özentisiyle bankalar aracılığıyla borç artışı sağlanarak mutsuz evlilikler üretilir. Borçla yaşayan birisi sosyal hayatına mutluluk değil huzursuzluk üretir. Ve doğal olarak boşanmalar baş gösterir.

İslami bir evlilik bilinci olsaydı o dizilere prim verilmezdi.

İslami bir evlilik anlayışı olsaydı olmayan paralarla borç bataklığında faizli paralarla lüks yaşam özentisi olmazdı.

İslami evlilik olsaydı alkol, şiddet asla olmazdı.