Müslüman Kalpler burada atıyor...

Tüm dünyaya yayılıyoruz... Dünyanın her yerinde sizin yüreğinizden biri sizinle aynı duygularla sitemizi kullanıyor ve Müslüman Kalbini arıyor. Şimdi Sizde Profilinizi Oluşturun!

Evlilik Sitesi

Evlilik

Evlilik ciddi ve kutsal bir müessesedir. İnsani bir olay ve insan hayatında olması gereken bir eylemdir. İki kişinin bir araya gelerek hayatı paylaşıp aile kurduğu toplumun en küçük birimidir evlilik. Bu eylem sonucu ilk çağlardan bu yana topluluklar oluşmuş ve insanlar çoğalmıştır.

Çöpçatanlık

Evliliğin gerçekleşmesi için evlilik öncesi iki kişinin birbiriyle tanışma ve birbirini tanıma safhası da en az evlilik kadar önemlidir. Tabir-i caizse Buna ön ayak olan aracılar da bu hareketin bir parçasıdırlar. Hatırlar isek eskiden mahallerimizde birbirine yakıştırılan, birbirine uygun görülen kişiler bir şekilde bir araya getirilmeye çalışır, mutluluklarına vesile olunmaya çalışılıp, birbirleriyle evlenmeleri istenirdi. Ortak arkadaş ve ortak tanıdıklar aracılığı ile de kişiler birbirlerini bulabiliyor, evlenebiliyorlardı. Geleneksel bu durumlardan ayrıca; yine eskiden, ağırlıklı bu sayılanlar öncelik olmakla beraber okul hayatı, iş hayatı gibi mecralarda da insanlar tanışabiliyor, evlenebiliyorlardı.

Günümüzde evlilik ve evlilik sitesi

Günümüzde ise değişen iletişim şekliyle beraber, insan ilişkilerimiz de doğal olarak deyim yerinde ise tam bir evrim geçirdi. Büyüyen ve gelişen dünya ile beraber aramıza koyduğumuz tüm mesafeleri aza indirmeye çalışıyor, iletişim araçlarıyla birbirimize daha yakın olmaya sürekli iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sağlam bir evliliğin temelinde iyi bir iletişim olduğu için, iletişim şeklimizdeki bu büyük değişim evlilik müessesini de elbette doğrudan etkilemiştir. Evliliğe atılan ilk adımlardan tutun da evlilik aşamalarında ve sonrasında yaşanılan tüm o evlilik hayatında iletişimin şekli de değişti.

Evlilik sitesi nasıl ortaya çıktı?

Evlilik sitesi Makalemizin ilk cümlelerinde bahsettiğim o “mahallemizdeki aracılar/çöpçatanlar” yerini evlilik sitelerine, çöpçatanlık sitelerine bıraktı. Evlilik sitesi ve evlilik siteleri sayesinde insanlar eşlerini kendileri bulur hale geldiler. Eş adaylarını kendi kıstasları çerçevesinde arayıp, evlilik sitesi sayesinde bu eylemi gerçekleştirdiler, gerçekleştiriyorlar. İnternetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bu mecra da doğal olarak ortaya çıktı ve insanların birbirleriyle tanışmalarına zemin hazırladı. Pek çok evlilik sitesi, evlilik siteleri, arkadaşlık sitesi, çöpçatan uygulamaları eş adayları ve çiftler için kuruldu, hazırlandı. Bu sayede evlenmek isteyen erkek ya da kadın eş adayları, çiftler bu sitelere girerek, bu tarz uygulamaları kullanarak birbirleriyle eşleşmeye, tanışmaya hatta evlenmeye başladılar. Evlilik sitesi, evlilik siteleri bu alanın içinde daha ciddi evlilik tutumla hareket etmeye, hizmet vermeye başladılar. Yani sadece evlenmek isteyen kadın ve erkek adayları bünyesinde tutmaya, onların tanışmasına zemin hazırlamaya çalıştılar, çalışıyorlar.

Siz de daha artık daha fazla beklemeyin. Evlenmek için evlilik sitesi Müslüman Kalpler’e üye olun, aradığınız evliliği Müslüman Kalpler’de bulun.


  • Popüler Kelimeler

  • Evlilik

  • Arkadaşlık

  • Bölgesel


SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up