Müslüman Kalpler burada atıyor...

Tüm dünyaya yayılıyoruz... Dünyanın her yerinde sizin yüreğinizden biri sizinle aynı duygularla sitemizi kullanıyor ve Müslüman Kalbini arıyor. Şimdi Sizde Profilinizi Oluşturun!

Nasipse

Nasipse nedir, ne anlama gelmektedir?

Nasipse günlük hayatımızda çoğu zaman kullanılan bir kelimedir. Kelimeyi etimolojik olarak inceleyecek olursa nasipse Arapça bir kelime olan “nasb” kelimesinden türemiştir. Nişan koyma, tayin etme, atama, ganimetten pay verme, bir kimsenin payına düşen şey, kısmet, talih ve baht anlamlarına gelir. Dolayısıyla bir iş veya bir olayın gerçekleşmesi için nasipse sözünü kullandığımızda, o işi veya o olayı sadece beşerin iradesinde bırakmayıp son olarak yaratıcının iradesine ve takdirine bırakıyoruz. Doğal olarak bu sözcüğü bir yaratıcıya, bir dine veya bir güce inanan insanların kullanması doğaldır. Çünkü istenilen şeyin kişinin kendisine iyilik ve güzellik getirip getiremeyeceği meçhul olduğu için nasipse denildiğinde kişi bunu kendisini yaratan yaratıcının veya inandığı gücün takdirine bırakıyor.

Evlilik ve İslami evlilikte nasipse demenin önemi

nasipse İslami olarak da nasip ve nasipse sözcüğünün önemi bir hayli büyüktür. Müslümanlar yaptıkları tüm işlerin takdirini Allah’a bırakıyor. Yani diğer bir deyiş ile Müslümanlar Allah’a tevekkül olurlar. Çünkü İslam dini insanların tüm yaşantılarını organize eder, bir kural ve çerçeve içerisinde yürütülmesini emreder. Günlük rutin işlerden tutunuz da insan hayatının en önemli hadiselerinden biri olan evlilik için bile İslam dini söz sahibidir. İslamiyet, İslami evlilik ile Müslüman kadın ve erkeğin birleşmesini ister. Dolayısıyla nasipse sözcüğü burada devreye giriyor ve büyük bir önem taşıyor. Her Müslüman kadın ve her Müslüman erkek doğru, makul bir evlilik yapmak ister ve bunun için dua eder. Nasipse, hayırlısıysa olsun gibi kelimelerin anlamlarını hayatlarına şiar edinerek bu olayı da Allah bırakırlar. Nasipse diyerek bir yola çıkarlar, nasipse diyerek bir karar alırlar ve gerisini Allah’a bırakırlar. Nasipse olsun, kısmetse olsun, hayırlısıysa olsun gibi kelimelerin gücü fazlasıyla önemlidir ve bu kelimeler insanı da iyi hissettirir.

Kişinin eğer kendisine nasipse evlilik yapması Allah’ın ona verdiği bir hediyedir. Çünkü Allah bizi bizden daha iyi bilir. Ve ortaya koyduğumuz iradenin de neticesinde, size en uygun olanı, en makul olanı nasip edecektir. Bazen payımıza düşen şeyin bizim için olumsuz olduğunu söylesek bile bu belki bir imtihan veyahut sonunun güzelliğe bağlanacağı bir olaydır.

İnsan en çok hayatına alacağı, evleneceği insana teslim olmadan önce nasipse der ve bunun sonucunda mutlu olur. Nasipse ve nasipse evlilik diyerek irade gösterip, adım attığı evliliğe, son olarak yaratıcının takdirine bırakır ve evliliğin kutsallığına erişmiş olur.

O yüzden sizde her işinizde gelin nasipse deyin. Siz de gelin nasipse diyerek sitemize üye olun ve Müslüman kalbinizi bulun. Nasipse sizin de güzel bir evliliğiniz ve Müslüman kalbiniz olsun.


SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up