Müslüman Kalpler burada atıyor...

Tüm dünyaya yayılıyoruz... Dünyanın her yerinde sizin yüreğinizden biri sizinle aynı duygularla sitemizi kullanıyor ve Müslüman Kalbini arıyor. Şimdi Sizde Profilinizi Oluşturun!

Sohbet

Sohbet nedir?

Sohbet Arapça kökenli bir kelime olan ṣuḥba(t) صُحْبة kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Bu arapça kökenli sohbet sözcüğü dostluk etme, arkadaşlık anlamlarına gelir. TDK sözlüğe bakarsak “dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl” gibi anlamlara geldiğini de görüyoruz. Genelde “sohpet” şeklinde yanlış yazılır, ancak doğrusu “sohbet” şeklindedir. Kısaca sohbet insanlar arasında genelde sözlü ve veya yazılı olarak yapılan hoş olan ve yapılmasından zevk alınan konuşma ve iletişimdir.

Aslında sohbet insanın yaradılışından itibaren, yani Âdem ve Havva’dan beri var olan bir eylemdir. İnsanlar konuşmalarıyla, fikirleriyle sohbetleriyle birbirlerine yaklaşırlar ve insan olmanın en ayırt edici özelliği olan konuşmanın, yani sohbetin yaşamlarının her anında tadına varırlar. Sohbet bir insanın hayatında olmazsa olmazıdır. Kişi konuştukça, sohbet ettikçe yaşamın farkına varır ve insan olduğunu anlar. Hele edilen sohbet kişinin çok sevdiği biri ise o sohbet kişiye ziyadesiyle zevk verecektir. Sohbet kişinin karşıdaki insanla empati kurmasına, onu anlamasına olanak verir. Sohbet ayrıca duygu alışverişi gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Sohbet, konuşma veya yazışma sayesinde fikirlerinizi, duygularınızı, ruhunuzdan, kalbinizden gelen tüm sözcükleri dile veya kâğıda dökmek suretiyle karşınızdakine iletmiş olursunuz. Sohbet bir insanın hayatının en önemli eylemlerindendir kanaatimce. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik, insanın düşünmesi, fikir ve duygu üretmesi, bunun neticesin irade kullanmasıdır. İşte burada sohbet düşüncenin, fikrin, duygunun ve iradenin ortaya çıkmış somut halidir. Sohbet ile diğer insanlara duygularınızı, fikirlerinizi aktarabilirsiniz. Sohbet ve konuşma ile irade ortaya koyabilirsiniz. Kişiliğinizden bir şeyler ortaya ancak sohbet sayesinde koyabilirsiniz. Sohbet insanı besleyen, karşılıklı fikir ve duygu alışverişi yapmamızı sağlayan güzel bir eylemdir.

Günümüzde sohbet

sohbet Günümüzde sohbet çok çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Ta ki ilk insandan bu yana var olan sohbet insanın yaşamında hep önemli yer tutmuştur. Kimi zaman taşlara kazınan semboller, kimi zaman kâğıtlara dökülen harflerin oluşturduğu kelimeler ve cümleler bize insanoğlunun hayatında sohbetin ve iletişimin öneminin ne denli büyük olduğunu göstermiştir. Çağlar öncesinde yazılan bir kitabı bile okuduğunuzda o kitabın yazarı sizinle bugün sohbet edebilir. İşte sohbetin, iletişimin gücü bu denli büyüktür. Takdir edersiniz ki teknoloji çağında bulunduğumuz şu günlerde iletişimimizin de şekli ziyadesiyle değişmiştir. Artık sevdiklerimizle sohbet ederken çok çeşitli teknolojik yeniliklerden bilfiil faydalanmaktayız. Yakınımızda olan kişilerle sözlü sohbet edebiliyoruz ancak uzağımızda olan kişilerle sözlü sohbet edebilmemiz için bir takım araç ve gereçler kullanmak zorundayız. Eski çağlarda mektup kuşlar ve ulakların sayesinde iletişim ve sohbet gerçekleşmekteydi. Daha sonraları telefonun icadıyla uzaktaki yakınlarımızla sesli sohbet eder hale geldik. Günümüzde ise internet teknolojisi sayesinde sohbet çok çeşitli şekillerde gerçekleştirilmektedir. İnternet üzerinden anlık olarak yazılı, sesli sohbet olabileceği gibi görüntülü sohbet de gerçekleştirebilmek mümkündür şu anda. Bilgisayarlar, tabletler akıllı telefonlar, akıllı program ve uygulamalar sayesinde sohbet edebilmek artık her an her dakika mümkün. Örneğin dünyada en çok kullanılan sohbet uygulamalarından biri olan Whatsapp sayesinde sesli, yazılı, görüntülü sohbet edebiliyoruz. Sevdiklerimizde her an dakika birlikteymiş gibi hissedebiliyoruz. İşte sohbet budur. Sevdiğini hissetmektir.

Sohbet ederken

sohbet Sohbet bazen arkadaşınla ettiğin bir fikir alışverişidir. Sohbet bazen bir kadın ve bir erkek arasında gerçekleşen bir duygu paylaşımıdır. Sohbet nesillerin devamıdır. Sohbet kutsal bir eylemdir. Milyarlarca insanın ihtiyaç duyduğu bir olaydır sohbet. Dolayısıyla herkesin kendine özgü bir sohbet anlayışı olması doğaldır. Sohbetler de bu sayede çeşitlenebilir. En samimi arkadaşlarınızla yapacağınız samimi bir sohbet gibi henüz yeni tanıdığınız bir kişi ile de ciddi bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz. Bir konu hakkında karşınızdaki ile fikir paylaşabilirsiniz. Örneğin İslamiyet hakkında bir konuşma gerçekleştirdiğinizde bunun adı İslami sohbet olur. Veyahut en yakın arkadaşınızla saçmaladığınızda da bu bir sohbettir. Dolayısıyla sohbet insanın herhangi başka bir insanla fikir ve duygu paylaşımıdır.

Günümüzde internetten yapılan sohbetin adını İngilizce bir kelime olan chat ile değiştiriyoruz. İnternet kullanıcıları arama motorlarına sohbet veya chat yazarak çevrimiçi olarak sohbet ve chat yapabileceği diğer çevrimiçi kullanıcılara bir takım platformlar sayesinde ulaşabiliyorlar.

Sohbet insan için yeme-içme, nefes alma gibidir. İnsanı insan yapan bir eylemdir. Sohbet insanın fıtratında bulunur. Bizi diğer canlılardan üstün kılar çünkü düşünmemizi akletmemizi sağlar, fikir ve duygu paylaşımına vesile olur..

Sizde sohbet etmek için, İslami sohbet için, İslami chat için Müslüman Kalpler’e uğrayın. Belki yapacağınız bir sohbet duygularınızı en güzel şekilde karşı tarafa aktarır da böylece hem bu dünyada hem de öbür dünyada eşiniz olmasını isteyeceğiniz ruh eşiniz ile karşılaşma fırsatı bulursunuz.


SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up