Müslüman Kalpler burada atıyor...

Tüm dünyaya yayılıyoruz... Dünyanın her yerinde sizin yüreğinizden biri sizinle aynı duygularla sitemizi kullanıyor ve Müslüman Kalbini arıyor. Şimdi Sizde Profilinizi Oluşturun!

Evlilik Merkezi

Evlilik Merkezi Nedir?

Evlilik merkezi kelimelerinin tam olarak neyi temsil ettiğini anlamak için bu kelimeleri inlememiz gerekmektedir. Evlilik kelimesi hepimizin bildiği üzere “ev” “çevriliyer” kelimesinden türemiştir. Merkez sözcüğü ise Arapça kökenli bir kelime olup -“markaz مَرْكَز”- “dairenin merkezi, ortak nokta” anlamlarına gelmektedir. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle evlilik merkezi deyimi ortaya çıkmıştır. Evlilik merkezi evliliğin merkezi, kalbi demektir.

evlilik merkezi Biraz daha derin bakarsak evlilik merkezini oluşturan şeyin aile olduğunu söyleyebiliriz. Aile ise iki kişinin birbirini eş seçmesiyle başlayan bir süreç olup toplumun en küçük birimi ve toplumun yapı taşıdır. Doğal olarak evliliğin merkezinde aile olabilmek vardır. İşte evlilik merkezi demek aile kurabilme yolunda doğru yerde bulunmak demektir.

Evlilik merkezi gibi platformlar nerededir?

Evlenmek isteyen, diğer bir tabir ile evlilik yapmak isteyen insanlar evlilik merkezinde bulunmak durumundadırlar. Yani evlilik yolunda sebepler, vesileler aramalıdırlar. Evlilik merkezi kişinin evlenmesine vesile olacaktır. Evlilik merkezi bazen bir arkadaşınız, bazen bir aile dostunuz, bazen bir komşunuz olabilir. Yani bu kişiler size tabiri caizse çöpçatanlık yapabilir ve sizin evlenmenize sebep olabilirler. Böylece bu insanlar birer evlilik merkezi sayılabilirler.

Evlilik merkezi bazen İnternet platformları da olabilir. Evlilik siteleri veya arkadaşlık siteleri de birer ciddi evlilik merkezi olarak görülebilir. İnternet üzerinden yayın yapan bu evlilik merkezi veya evlilik merkezleri sayesinde insanlar aradığı eş adaylarına kolayca ulaşabilirler, kısmetlerini burada bulabilirler. Üyelerinin profil oluşturmasına, fotoğraf eklemesine izin veren bu evlilik merkezi sayesinde aynı amaçla bir araya gelen binlerce aday birbirleriyle iletişime geçebiliyorlar. Belirttikleri kıstaslar doğrultusunda kendisine en uygun eş adaylarını, arkadaşlarını, evlenecekleri kişileri seçebiliyorlar. Bu eylem onların bir merkezde, yani evlilik merkezinde toplanmalarını sağlıyor.

Kısaca evlilik merkezi evlilik yolunda, eş adayının doğru yerde bulunması, evlenmek için vesileler, sebepler araması gerekmektedir.


SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up