Müslüman Kalpler burada atıyor...

Tüm dünyaya yayılıyoruz... Dünyanın her yerinde sizin yüreğinizden biri sizinle aynı duygularla sitemizi kullanıyor ve Müslüman Kalbini arıyor. Şimdi Sizde Profilinizi Oluşturun!

İslami evlilik

İslam ve evlilik ilişkisi.

İslami evlilik İslami evlilik: İslam’ın biz insanlara verdiği değer şüphesiz çok büyüktür. İslam, hayatımızla ve içinde yaşadığımız dünya ile ilgili her şeye bir düzen bir kural koyar. Bu düzen ve kuralların getirdiği güzellikle beraber insan, yaşamın ve dünyanın tadına ancak o zaman varır. Pek çok şey de olduğu gibi insanın eş bulmasında, evlenmesinde ve İslami evlilik hayatında “İslam” yine söz sahibi olmalıdır.

Evlilik, İslam ile beraber var olur, Allah katında ancak bu şekilde bir değere ulaşır, kıymet kazanır. Müslüman bir bireyin İslamiyet’ten uzak bir evlilik yapması onu hüsrana uğratacaktır. Çünkü Müslüman kalpler yalnızca Allah’ ı anmak, zikretmek, onun yolundan gitmek, onun kanun, kural ve yasaklarına uyarak huzur bulur. Huzuru, mutluluğu, bu duyguları yaratan da Allah’tır. Dolayısıyla huzurun, mutluluğun kaynağı O’dur. Onun rızası için İslami bir evlilik yapmak, gerçek huzur ve mutluğa erişmektir.

İslami evlilik nedir?

Evlilik, İslam ile bir araya gelince İslami evlilik olur. İslami evlilik demek İslam’ın esas alındığı bir evlilik demektir. Allah bizlere dünyada düzen içinde yaşamamız için bir takım kanun ve kurallar koymuştur. İslam, ticareti nasıl ve ne şekilde yapacağımızdan tutun da komşumuza nasıl davranacağımıza varana kadar bir takım kanun, kural ve düzenler çerçevesinde İslami bir eylem ile yaşamamızı ve hükmetmemizi ister. Nitekim insan hayatının en önemli eylemlerinden biri olan evlilik de İslam’ın kural ve düzen koyduğu İslami bir eylemdir. Dolayısıyla bunun adı İslami evliliktir. İslam ve evlilik ayrı ayrı düşünülemez. Bu dünyaya gelmemizin en önemli amaçlarından biri de Allah’ın nurunu yeryüzüne yaymaktır. Doğal olarak İslami bir evlilik yapmak, çoğalmak, bunun sonucu olarak Müslüman ve İslami bir nesil yetiştirmek en temel görevlerimizdendir.

İslami evlilik aslında bir mutluluktur, bir huzurdur, bu dünyada cenneti yaşamaktır. İnsanın doğasında var olan Yaradan’ın yaratmış olduğu ve insanın içine koyduğu o aşkı, sevgiyi İslami bir şekilde yaşamasıdır. Bunun için pek çok tanım yapılabilir, üzerine saatlerce konuşulabilir. Kısaca, İslami evlilik mutluluk ve huzur kaynağıdır.


  • Popüler Kelimeler

  • Evlilik

  • Arkadaşlık

  • Bölgesel


SIGN IN YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?

Check our terms and conditions before sign up. If you familiar with our terms, go ahead click CREATE MY ACCOUNT button.

×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up